Pohled odjinud

Mezinárodní konference,

Univerzita Palackého v Olomouci, 20.−22. června 2014

 

English

Trvalý či dočasný pobyt tvůrců mimo místo, kde se narodili, vyrůstali či dlouhou dobu žili, mimo své kulturní a jazykové prostředí, jim přináší mnoho problémů, ale také výhod. Poznávají jiné kultury, ale také vidí v jiném světle svou původní, referenční kulturu. Tento proces je spojený s redefinováním vlastní identity či vlastních identit a s rekonfigurací uvažování, chování a jednání a závisí mimo jiné na tom, zda tvůrce opustil své původní kulturní prostředí dobrovolně či z donucení.

Nejde jen o tvůrce, kteří působí v jiné zemi, či dokonce na jiném kontinentě, mnohdy mimo své původní jazykové prostředí, ale také o ty, kteří se přesunuli do jiného regionu (například v USA Jižané mimo Jih) či komunity (přechod z městské komunity do venkovské, naopak venkovští autoři ve městě).

 

Plenární řečníci:

Werner Sollors (Henry B. and Anne M. Cabot Professor of English Literature and Professor of African and African American Studies, Harvard University, USA)

M. Thomas Inge (Robert Emory Blackwell professor of Humanities, Randolph-Macon College in Ashland, Virginia; Palacký University, Olomouc)

Jiří Stránský (scénárista, dramatik, spisovatel, básník a překladatel)

 

Program konference (.pdf)

 

Abstrakta prezentací (.pdf)

 

Místo konání

 

Zajímají nás odpovědi například na tyto otázky:

• Jak tvůrci ve svých dílech reagují na nové prostředí?

• Jak se u nich projevuje rozdíl mezi dobrovolným a nuceným odchodem z původního kulturního prostředí (problémy emigrantů a exulantů v jejich dílech)

• Do jaké míry dochází v novém prostředí k potvrzení či naopak přehodnocení kulturních stereotypů prostředí původního?

• V jaké míře jsou tvůrci schopni vnímat odlišnost a jinakost nového prostředí, z čeho plyne naopak tendence hledat spíše podobnosti a shody s prostředím původním? Jak tyto podobnosti či odlišnosti tvůrci hodnotí?

• Proč se tvůrci rozhodnou psát v jazyce, který není jejich rodným, a jak se to projevuje na výsledné podobě jejich děl?

• Kdy se stává tvůrce kosmopolitním? Co to vlastně znamená?

• Je v případě dislokace nebo relokace výhodou, či nevýhodou multietnický původ? Jak se pohled na tuto problematiku měnil v historické perspektivě?

 

Konference vítá příspěvky z oblasti literatury, filmu, divadla, hudby, televize, výtvarného umění, historie.

Jednací jazyk: angličtina, čeština (budou minimálně dvě paralelní sekce, z toho jedna v češtině). Všechny příspěvky, které v rozšířené verzi projdou recenzním řízením, budou do konce roku 2014 publikovány: a) anglicky psané příspěvky ve sborníku z konference, nebo ve zvláštním čísle odborného recenzovaného časopisu; b) česky psané příspěvky v samostatném sborníku.

 

Fotogalerie z konference je přístupná zde (Google+ galerie).

Termín na odevzdání článků

 

Příspěvky do konferenčního sborníku je třeba odevzdat nejpozději 15. srpna 2014, jejich zasláním na emailovou adresu  aviewfromelsewhere@gmail.com

Pokyny pro psaní příspěvků jsou ke stažení zde (.doc). Prosíme o striktní dodržování.

Konference je součástí výzkumného projektu Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru a je spolufinancována Evorpským sociálím fondem a státním rozpočtem České republiky.